Wat is een outplacementdienst en wat zijn de voordelen?

Werknemers die te maken krijgen met outplacementdiensten zijn meestal gestopt met hun vorige baan en hebben grote behoefte aan een gids om hen te helpen een nieuwe werkplek te vinden. Outplacementdiensten niet alleen gunstig zijn voor werknemers, maar ook voor ex-werkgevers. Dit is een project waar iedereen baat bij heeft en dat voor alle betrokkenen een positieve verandering teweegbrengt. In dit artikel hebben we de belangrijkste redenen op een rijtje gezet waarom je zou moeten overwegen een dergelijk programma te ontwikkelen en uit te voeren.

Ondersteuning voor ex-werknemers

Outplacementdiensten worden meestal in uitvoering gebracht door gerespecteerde organisaties die als doel hebben werknemers bij te staan die vrijwillig of onvrijwillig hun huidige baan verlaten. Zij kunnen instrumenten en middelen aanreiken die ze ex-werknemers in de loop van hun carrière kunnen meenemen.

De bedoeling van outplacement is alles zo naadloos mogelijk te laten verlopen. In plaats van ex-werknemers in de steek te laten, kan steun en begeleiding worden geboden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van hun werkbehoeften en begeleiding bij het veranderen van baan. Dit zal de druk van de ontslagen werknemer wegnemen en het hem gemakkelijker maken deze periode door te komen.

Outplacementdiensten kunnen hen met deskundig advies bijstaan in hun zoektocht naar een baan en op die manier het proces versnellen. Loopbaanbegeleiders kunnen hen helpen een nieuwe CV op te stellen, vacatures te onderzoeken om een geschikte baan te vinden en zelfs sollicitatiegesprekken voor te bereiden. Hoe sneller ze een nieuwe baan vinden, hoe korter ze een werkloosheidsuitkering krijgen.

Effectieve werktransitie en kostenbesparend

Als een ex-werknemer een werkloosheidsuitkering zal ontvangen, zal de ex-werkgever meestal te maken krijgen met extra kosten, zoals een hogere jaarlijkse belasting dat het bedrijf aan de staat betaalt. Afhankelijk van het aantal eerdere aanvragen van werknemers voor werkloosheidsuitkeringen kan dit bedrag stijgen. Met behulp van kwalitatieve outplacementdiensten kan de transitietijd tussen banen worden geminimaliseerd en zijn er betere kansen voor duurzame werkcontinuïteit.

Bij Carrierepoort.nl kun je terecht voor onder meer loopbaanbegeleiding en outplacement Utrecht en omstreken.

Betere reputatie van de werkgever

Het proactief opstellen bij momenten van werktransities kan een goede boodschap afgeven aan klanten en nieuwe potentiële werknemers. Organisaties die outplacementdiensten aanbieden, geven blijk dat ze hun ex-werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk willen helpen dat bij hen past en voldoening geeft. Deze houding kan ervoor zorgen dat de werkgever een hogere goodwill ontwikkelt bij klanten en werknemers in de desbetreffende sector.