Een andere vorm van psychologische hulp is een casemanager. Deze persoon ziet erop toe dat de klant buiten de ggz de juiste vorm van hulp krijgt. Casemanagers zijn er voor de klant en ondersteunen ze bij het vinden van de juiste begeleiding. Casemanagers vinden hun weg in de wereld van zorg en welzijn. Verder bieden ze begeleiding bij het emotionele proces van de ziekte. Casemanagers richten zich vooral op ouderen of jongere mensen bij wie Alzheimer of dementie is geconstateerd. Behalve voor de klant, zijn casemanagers er ook voor mantelzorgers. Casemanagers zijn er dus voor iedereen die te kampen heeft met dementie of Alzheimer.