Maatschappelijk werkers streven ernaar om de relatie tussen mensen en hun omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen. Wanneer mensen problemen hebben binnen deze werk- en leefomgeving dan wordt er vaak hulp gevraagd van een maatschappelijk werker. Een maatschappelijk werker kan vaak helpen bij de volgende situaties:
– omgang met partner, kinderen, ouders, buren etc.
– Problemen bij verwerking van ernstige gebeurtenissen als overlijden, ziekte, ontslag van werk
– Problemen als gevolg van seksueel geweld
– Problemen met eigen functioneren: uitkeringen, financiën
Maatschappelijk werkers werken vaak samen met ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen en revalidatiecentra.