NLP en ons meest waardevolle bezit: motivatie

In onze wereld van exponentiële verandering en een steeds toenemende complexiteit berust de macht bij diegenen die handelen, en vooral bij degenen die met een overwogen zelfbeschikking en volharding kunnen handelen.

Onze motivatie is daarbij ons meest waardevolle bezit. Enkel vermenigvuldigd met de daaraan verbonden actie, fluctueert de waarde hiervan met hoe we onze aandacht hier in investeren. Maar hoe kan het nou zijn dat we allemaal met een grenzeloos potentieel geboren worden, terwijl er schijnbaar maar weinig individuen zijn die al hun mogelijkheden daadwerkelijk vervullen?

Een biologische en persoonlijke plus sociale oorsprong

Sommige van onze motieven om optimaal te handelen zijn biologisch vastgelegd, terwijl andere meer een persoonlijke en sociale oorsprong hebben. Motivatie is het proces dat doelgericht gedrag initieert, begeleidt en in stand houdt.

Het is wat ervoor zorgt dat jij op het juiste moment correct handelt, of het nu gaat om het pakken van een glas water om jouw dorst te verminderen, het lezen van een boek om meer kennis op te doen… of echt succesvol in jouw persoonlijke of werkgerelateerde leven te worden.

De motieven en motivaties van ons handelen

Een wel heel krachtige en effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de motieven en motivaties van ons handelen is NLP. NLP is een afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren, en kan in het kort omschreven worden als: “de benadering die gericht is op de verbinding tussen neurologische processen (Neuro), taal (Linguïstisch) en gedragspatronen die door ervaring (Programmeren) zijn opgedaan”.

NLP wordt vandaag de dag steeds meer in allerlei beroepen en omgevingen toegepast. Het uitgangspunt van neurolinguïstisch programmeren is dat de mens namelijk in staat moet zijn om lief te hebben en volop van het leven te kunnen genieten.

Dit vermogen kan door een gebeurtenis beïnvloed worden. Zo’n voorval kan significant zijn, maar andere, ogenschijnlijk onbelangrijke of kleine gebeurtenissen of opmerkingen kunnen evenzo een behoorlijke impact op ons handelen, denken, presteren en gedrag hebben.

Specifieke levensdoelen bereiken

NLP wordt om deze reden vaak gebruikt om specifieke doelen in het leven te bereiken, zoals een persoonlijke ontwikkeling, een verbeterde communicatie en het opheffen van persoonlijke psychologische blokkades.

Neuro Linguïstisch Programmeren is een tool die voor iedereen geschikt is en kan zowel in een professionele als in een persoonlijke context gebruikt worden.

Toepassingen van Neuro Linguïstisch Programmeren

Je zou als een manager, leraar of adviseur NLP kunnen gebruiken voor vooral een effectieve coaching en management. Denk maar aan zaken zoals leiderschap, motivatie, conflicthantering en zelfmanagement. 

In de gezondheidszorg wordt Neuro Linguïstisch Programmeren ook wel gebruikt als een methode om op de juiste manier een positief contact met de patiënt te verkrijgen.

Als als een therapeut zou je NLP ook als een krachtige aanvulling op jouw behandelmethoden kunnen gebruiken. Diverse toepassingen voor neurolinguïstisch programmeren zijn dan ook in de psychotherapie terug te vinden.

Dit Neuro Linguïstisch Programmeren kan natuurlijk ook persoonlijk als een zelfstandige therapie of als aanvulling op andere bestaande therapieën gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bij het overwinnen van podiumangst, een simpele fobie, eenvoudige zelfhulp, of door jou meer inzicht in een depressie of verslaving te verstrekken.

Als jij ook graag persoonlijk zou willen leren hoe jij gelukkiger zou kunnen zijn, je persoonlijke stress kunt verminderen en meer plezier in het leven zou kunnen opbouwen, dan zou je eens naar een online NLP cursus kunnen kijken.

Er worden in zo’n cursus zoveel waardevolle vaardigheden onderwezen en deze bekwaamheden kan jij ook allemaal in je bezit krijgen. Mits je maar gemotiveerd bent, iets wat zonder meer het geval zou moeten zijn, want motivatie is jouw waardevolste bezit!

Conclusie

NLP is een buitengewoon krachtig concept. Velen zeggen dat het de meest toegankelijke, positieve en nuttige aspecten van de moderne psychologie bevat, en het kan dus nuttig zijn in vrijwel elk aspect van persoonlijke en interpersoonlijke relaties. NLP biedt heel veel nuttige toepassingen voor zowel zelfontplooiing, als voor bedrijven en organisaties.