Jongeren en hoogbegaafdheid

Mensen hebben vaak een stereotype beeld van een hoogbegaafd persoon: houdt niet van sport, kijkt
door een bril, altijd met de neus in de boeken en weinig tot geen sociale contacten. Dit stereotype
beeld dat mensen hebben heeft echter niets te maken met de alledaagse werkelijkheid van
hoogbegaafde jongeren. Je moet dan wel weten waaraan je zo’n kind dan wel herkent.

Een aantal kenmerken van hoogbegaafdheid zijn:

  • Een grote mate van intelligentie
  • Een hoog creatief denkvermogen
  • Snel van begrip zijn
  • Een zeer goed geheugen
  • Vindingrijk in het bedenken van oplossingsmethodes
  • Goed in het toepassen van gevonden oplossingsmethodes in verschillende situaties
  • Een hoog ontwikkeld prestatievermogen
  • Nieuwsgierig
  • Erg betrokken op hun werk
  • Intrinsiek gemotiveerd

Dit zijn belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid en enkele of meer van deze kenmerken moeten
aanwezig zijn in het gedrag van een kind om te kunnen spreken van hoogbegaafdheid. Wanneer er
een bij een kind een hoog IQ wordt geconstateerd mogen we dus niet meteen spreken van een
hoogbegaafd kind.

Begeleiding op maat

Als je dacht dat kinderen met hoogbegaafdheid zichzelf wel redden en er zelf altijd wel uitkomen,
dan heb je het mis. Ook deze kinderen hebben ondersteuning nodig en soms nog wel meer dan
iemand die deze gave niet heeft. Daarnaast moeten zij zich net als alle kinderen inzetten voor hun
werk en ook zij hebben de behoefte aan begrip en begeleiding. Vooral op het sociaal-emotionele
gebied hebben deze ‘speciale’ kinderen wat hulp nodig. Denk hierbij aan het vormen van een positief
en redelijk beeld van zichzelf. Het gaat hier dan om hoe ze op een positieve manier met hun eigen
gevoelens, en die van anderen, om kunnen gaan.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de lage zelfwaardering bij
hoogbegaafde kinderen vaak voortkomt uit het gevoel dat ze zich anders voelen dan hun
leeftijdsgenoten. Dit is een vervelende ervaring die bij deze kinderen vaak al op jonge leeftijd begint.
Een positief beeld van jezelf is iets dat je nodig hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen op sociaal-
emotioneel gebeid.

Vijf tips voor jongeren met hoogbegaafdheid

Dat jongeren niet altijd even goed met deze extra gave om kunnen gaan is een ding dat zeker is. Er
zijn echter wel wat dingen waar je op kunt letten om het jezelf wat makkelijker te maken. Hieronder
vind je vijf handige tips die goed zijn om even door te lezen als je er nóg meer uit wilt halen en je
hoogbegaafdheid ook daadwerkelijk wilt omzetten in een ‘extra gave’:

1. Denk vooral aan waar je goed in bent. Dit geeft je een goed beeld van jezelf plus dat je
talenten altijd moet benutten.
2. Als je wel eens last hebt van faalangst concentreer je dan geregeld op je ademhaling. Dit
verlaagt je hartslag en helpt je dus om rustig te worden.
3. Fouten maken voelt nooit goed, maar vergeet niet dat zelfs de meest succesvolle mensen op
de wereld eerst heel wat fouten gemaakt hebben voordat ze kwamen waar ze nu zijn.
4. Leer door te zetten als dingen moeilijker zijn dan je had verwacht. Mensen die
doorzettingsvermogen hebben komen verder in het leven
5. Probeer geregeld nieuwe dingen uit. Fiets eens via een andere route naar school of probeer
iets te eten wat je nog nooit gegeten hebt. Zo leer je je brein om flexibel te zijn in situaties
die snel veranderen.