Welk effect heeft alcohol op de horeca in Utrecht?

Alcohol is onlosmakelijk verbonden met de horeca in Utrecht. Veel mensen zien het als een vorm van ontspanning. Op een heerlijke zomerse dag met een ijskoud biertje op het terras zitten. Het leven ziet er dan plotseling wel heel mooi uit. Alcohol heeft echter ook een andere kant. We zien dagelijks mensen die te veel drinken. Die door overmatig drankgebruik in de problemen komen. Die psychische en lichamelijke klachten ontwikkelen. 

In een grote stad als Utrecht tellen we natuurlijk tal van horecabedrijven. Heel veel plekken waar alcohol wordt geserveerd. Dit betekent ook dat er een zekere mate van verantwoordelijkheid is. Als jij iets serveert, draag je ook verantwoordelijkheid voor het effect op de drinker. Maar hoe gaan ze daar in Utrecht mee om? Welke regels met betrekking tot alcohol worden er gehanteerd? En voor welke uitdagingen komen horecabedrijven te staan? 

Uitdagingen bij het serveren van alcohol

Er zijn verschillende uitdagingen bij het serveren van alcohol. Op de eerste plaats moet de leeftijdsgrens goed worden gecontroleerd. Opvallend genoeg is merkbaar dat er in de afgelopen jaren veel beter wordt gecontroleerd op leeftijd in slijterijen en winkels. Plekken waar alcohol over de toonbank wordt verkocht. In de horeca wordt toch veel minder vaak om een identiteitsbewijs gevraagd. 

Het is voor horecabedrijven dus belangrijk dat ze hier beter zicht op krijgen. Dat het voor alle werknemers duidelijk is dat ze bij twijfel om een ID mogen vragen. Wees je ervan bewust dat er een identificatieplicht is bij het kopen van alcohol tot de leeftijd van 25 jaar. Het is dus geen probleem om bij enige twijfel toch te vragen. Mensen die ouder zijn, vinden dit meestal geen enkel probleem. Als ze hier wel problemen mee hebben, komt dit meestal omdat ze de leeftijdsgrens nog niet bereikt hebben. 

Toch levert dit wel uitdagingen op voor het personeel. Het navragen van identiteitsbewijzen kost namelijk tijd. Zeker op drukke dagen kan dit er nog weleens bij inschieten. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat mensen bij binnenkomst al om de ID worden gevraagd en op basis daarvan een gekleurd bandje krijgen. Met name in cafés is dit een prima oplossing. Zo hoeft de leeftijd niet meer gecheckt te worden en is het voor de medewerkers direct duidelijk wie ze wel en geen alcohol mogen schenken. 

Alcoholpreventie in de horeca 

In samenwerking met verslavingszorg Utrecht en andere gemeenten zijn er verschillende regels opgesteld met betrekking tot alcoholpreventie in de horeca. Zo is elk horecabedrijf verplicht om een preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen. Hierbij wordt aangegeven welke plannen er zijn gemaakt om de Alcoholwet na te leven. 

Een belangrijk gegeven is bijvoorbeeld dat er niet doorgeschonken mag worden aan mensen die in een beschonken staat zijn. Het is dus niet toegestaan om oneindig alcohol te serveren als men merkt dat de persoon al (zwaar) beschonken is. In de praktijk kan het echter lastig zijn om hierop toe te zien. Daarom is het belangrijk dat dit besproken wordt.

Hier kun je terecht voor de juiste zorg:

  • Trubendorffer
  • Telefoonnummer: 0800 – 999 999 8
  • Locatie: Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht